Tìm kiếm
Liên kết website
Thư viện ảnh

Hỗ trợ trực tuyến
Yahoo
Số lượt truy cập 1330007
Số người đang online 04
Hỗ trợ Kỹ thuật
Ngày đăng: 10/06/2013 05:39:24
Lưu huỳnh là chất rắn, không mùi, màu vàng nhẹ tồn tại ở một số biến thể hình dạng khác nhau. Hai dạng lưu huỳnh sử dụng trong hỗn hợp cao su là dạng cấu trúc hình thoi và dạng polymeric, trong đó dạng cấu trúc hình thoi là phổ biến nhất. Hai cấu trúc lưu huỳnh này thường được gọi một cách tương ứng là lưu huỳnh dạng đã nghiền thông thường (hoặc lưu huỳnh hòa tan - soluble sulphur) và lưu huỳnh không hòa tan (insoluble sulphur hoặc polymeric sulphur). Các tên này có nguồn gốc từ khả năng hòa tan của lưu huỳnh trong CS2 (carbon disulphide), đồng thời nó cũng phản ánh một thực tế là lưu huỳnh không hòa tan thì hoàn toàn không hòa tan trong cao su còn lưu huỳnh dạng đã nghiền thông thường (lưu huỳnh hòa tan) thì hòa tan một phần
Ngày đăng: 10/06/2013 05:40:13
Cilbond 10E kết dính hỗn hợp cao su NBR với hàm lượng ACN cao hoặc thấp với cùng một hiệu quả và là sự lựa chọn hàng đầu cho hỗn hợp cao su ACM. Cilbond 10E đặc biệt phù hợp cho HNBR và hỗn hợp cao su có hàm lượng chất độn cao của NBR, hỗn hợp PVC/NBR, Vamac G và Vamac D khi mà cần có sự chống lại tốt với sự di chuyển của các thành phần keo dính ra bề mặt cao su.